3 июл. 2010 г.

26 августа, конференция по ИКТ

Уважаемые коллеги!
Передаю информацию о предстоящей в августе 2010 года конференции.
Lp Tallinna ainekomisjoni esimehed 2010 aastal lõpeb Tallinna haridusasutuste infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2006-2010, mille leiate siit: mhtml:http://www.tallinn.ee/est/haridus/g6198s38432  Sellega seoses on Tallinna Haridusamet alustanud uue Tallinna haridusasutuste infotehnoloogilise programmi väljatöötamist aastateks 2011- 2015 ( edaspidi IKT programm). Olete palutud 26. augustil 2010 kell 11.30 Õpetajate Majja IKT programmi seminarile. Orienteeruv ajakava on järgmine: 11.30 – 11.35 Avasõna 11.35- 12.05 Tiigri teine tulemine - teekaart Eesti hariduse homsesse päeva" Ene Koitla – e-Õppe Arenduskeskuse juhataja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. 12.05 – 12.35 IKT uues õppekavas"  Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumi /Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog 12.35 – 13.00 Tallinna IKT arengusuundadest Väino Olev Tallinna Linnavalitsuse infotehnoloogia teenistuse direktor 13.00- 13.15 Tallinna Hariduse andmekogud" Rainer Rannala Haridusameti üldosakonna juhataja 13.15 – 14.00 Lõuna 14.00 – 14.20 Ülevaade Tallinna Hariduse infotehnoloogilise keskkonna arengukava täitmisest 2006-2010 Kalmar Kumar projektijuht. Sissejuhatus rühmatööks – 14.20 – 15.20 rühmatöö, kus on arutusel järgmised küsimused: IKT osa haridusasutuste juhtimisel, IKT osa õppeprotsessi toetamisel, haridusasutuste infrastruktuur. 15.20 – 15.40 Kohvipaus 15.40 – 16.20 – Rühmatööde kokkuvõte 16.20 – 17.50 – Kokkuvõte haridusjuhtide, õpetajate ja infojuhtide küsitlusest – Kalmar Kumar 18.00 - Konverentsi lõpetamine Ürituse paremaks korraldamiseks ootan tagasisidet hiljemalt 16. augustiks 2010 e-mailile eve.aser@tallinnlv.ee<mailto:eve.aser@tallinnlv.ee> .
2010 aastal lõpeb Tallinna haridusasutuste infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2006-2010, mille leiate siit: mhtml:http://www.tallinn.ee/est/haridus/g6198s38432  Sellega seoses on Tallinna Haridusamet alustanud uue Tallinna haridusasutuste infotehnoloogilise programmi väljatöötamist aastateks 2011- 2015 ( edaspidi IKT programm). Olete palutud 26. augustil 2010 kell 11.30 Õpetajate Majja IKT programmi seminarile. Orienteeruv ajakava on järgmine: 11.30 – 11.35 Avasõna 11.35- 12.05 Tiigri teine tulemine - teekaart Eesti hariduse homsesse päeva" Ene Koitla – e-Õppe Arenduskeskuse juhataja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. 12.05 – 12.35 IKT uues õppekavas"  Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumi /Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog 12.35 – 13.00 Tallinna IKT arengusuundadest Väino Olev Tallinna Linnavalitsuse infotehnoloogia teenistuse direktor 13.00- 13.15 Tallinna Hariduse andmekogud" Rainer Rannala Haridusameti üldosakonna juhataja 13.15 – 14.00 Lõuna 14.00 – 14.20 Ülevaade Tallinna Hariduse infotehnoloogilise keskkonna arengukava täitmisest 2006-2010 Kalmar Kumar projektijuht. Sissejuhatus rühmatööks – 14.20 – 15.20 rühmatöö, kus on arutusel järgmised küsimused: IKT osa haridusasutuste juhtimisel, IKT osa õppeprotsessi toetamisel, haridusasutuste infrastruktuur. 15.20 – 15.40 Kohvipaus 15.40 – 16.20 – Rühmatööde kokkuvõte 16.20 – 17.50 – Kokkuvõte haridusjuhtide, õpetajate ja infojuhtide küsitlusest – Kalmar Kumar 17.00 - Konverentsi lõpetamine Ürituse paremaks korraldamiseks ootan tagasisidet hiljemalt 16. augustiks 2010 e-mailile eve.aser@tallinnlv.ee<mailto:eve.aser@tallinnlv.ee> .
Всем хорошего лета и прекрасного настроения!
С уважением, Лариса Звездина

Комментариев нет: